Fundusze emerytalne


Otwarte fundusze emerytalne (OFE) powstały w wyniku reformy przeprowadzonej w 1999 roku i od tego czasu inwestują część składki przekazywanej do ZUS. Do ich zadań należy takie pomnażanie oszczędności klientów, aby w momencie ich przejścia na emeryturę, zapewnić im godne życie i wysoką wypłatę świadczeń.
Od czasu reformy, w Polsce funkcjonują trzy filary emerytalne, przy czym OFE należą do drugiego. Gromadzą one 1/5 składki przekazywanej do ZUS, a następnie ją inwestują. Otwarte fundusze emerytalne zrzeszają wszystkie osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku, które podlegają ubezpieczeniom społecznym. Do II filaru mogą też dobrowolnie przystąpić osoby urodzone między 1 stycznia 1949 roku a przed 1 stycznia 1969. OFE musi zostać wybrany w ciągu 7 dni od podjęcia pierwszej pracy.
Wybór OFE jest indywidualnym prawem każdego człowieka. Jeśli uznamy, że obecny fundusz kiepsko pomnaża nasze pieniądze, możemy zawsze przenieść kapitał do innego. Warto pamiętać, że otwarte fundusze emerytalne podlegają kontroli Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Są też odrębnymi podmiotami posiadającymi osobowość prawną. Nie mają jednak zdolności upadłościowej, co oznacza, że nie mogą ogłosić bankructwa.
odchudzanie