Karty kredytowe


Wiele osób jest posiadaczami kart kredytowych. Banki często zachęcają nas różnymi metodami do podpisania umowy o ten produkt. Karta kredytowa oprócz możliwości zaciągnięcia kredytu ma wiele innych zalet, chociażby programy partnerskie. Niestety wartość przeterminowanych długów na kartach kredytowych jest dużo większa niż chociażby w przypadku kredytów gotówkowych. Często wynika to z niedoinformowania klienta w jaki sposób korzystać z tego produktu. A karta kredytowa może być najtańszym kredytem dostępnym na rynku. Żeby tak było użytkownik musi pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
Pierwsza z nich brzmi: zero bankomatów. Limit kredytowy na karcie możemy wykorzystać na transakcje bezgotówkowe, czyli płatności w sklepie, transakcje internetowe czy telefoniczne. Karta nie jest w żaden sposób połączona z naszym rachunkiem osobistym, co oznacza, że korzystając z karty, korzystamy z kredytu przyznanego przez bank a nie w własnych środków. Za wypłatę gotówki kartą kredytowa z bankomatu pobierana jest wysoka prowizja. Dodatkowo już od chwili wypłaty bank nalicza nam odsetki od tej kwoty a oprocentowanie kredytu na karcie kredytowej może dochodzić do 20% w skali roku. Ponadto banki ograniczają kwotę możliwą do wypłaty za pomocą bankomatu do połowy wysokości przyznanego limitu kredytowego.
Wybierając kartę kredytową warto zdecydować się na bank, który nie pobiera opłaty za wydanie karty oraz opłaty rocznej. Często banki uzależniają konieczność zapłacenia prowizji od ilości transakcji dokonanej kartą. Jeżeli bank rezygnuje z pobrania opłaty pod warunkiem dokonania kartą kilku operacji w miesiącu, co jest popularną opcją, warto z takiej możliwości skorzystać. Przed podpisaniem umowy o kartę musimy wybrać dzień, który będzie oznaczał koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego. Tego dnia wszystkie operacje z ostatniego miesiąca dokonane kartą są podsumowywane w postaci wyciągu. Na spłatę kwoty z wyciągu mamy dodatkowy okres nazywany grace-period. Najczęściej jest to ponad 20 dni. Jeżeli spłacimy całą kwotę wyciągu w okresie grace-period, bank nie naliczy nam żadnych odsetek. Dla przykładu: wyznaczamy sobie koniec okresu rozliczeniowego na pierwszy dzień miesiąca, przez np. styczeń dokonujemy kartą kredytową operacji, pierwszego lutego otrzymujemy wyciąg z podsumowaniem wszystkich transakcji. Na spłatę tej kwoty bez odsetek mamy czas co najmniej do 20 lutego. Korzystając w taki sposób z limitu kredytowego uzyskujemy naprawdę najtańszy produkt z dostępnych na rynku kredytowym.
odchudzanie