Kredyty konsolidacyjne


Chyba każdy z nas chociaż raz w życiu musi zaciągnąć kredyt lub pożyczkę. Często korzystamy z pomocy doradców kredytowych, którzy z założenia mają nam pomóc w wyborze. Niestety język, którym posługują się pracownicy banku nie zawsze jest zrozumiały dla przeciętnego człowieka. Niezależnie czy jesteśmy zainteresowani zaciągnięciem kredytu gotówkowego, samochodowego czy hipotecznego, podstawowe pojęcia, które je opisują, takie jak kwota kredytu, prowizja, odsetki mają takie samo znaczenie. Wyjaśnijmy kilka podstawowych zagadnień związanych z produktem bankowym, jakim jest kredyt.
Zacznijmy od rozróżnienia pojęć: pożyczka i kredyt.
Pożyczką nazywamy oddanie przez pożyczkodawcę określonej kwoty środków pieniężnych do dyspozycji pożyczkobiorcy, na określony czas, na podstawie umowy pożyczki. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do oddania całej kwoty wraz z odsetkami w określonych terminach. Kredyt różni się od pożyczki tym, że kredytu może udzielić nam tylko i wyłącznie bank, podczas gdy pożyczkodawcą może być inna instytucja. Niezależnie od tego, czy zobowiązanie, które zaciągamy nazywane jest kredytem czy pożyczką zwróćmy uwagę z jaką instytucją podpisujemy umowę. Banki są zobowiązane do przestrzegania szeregu przepisów prawych regulujących ich działanie. Są więc pewniejszym wyborem niż firma zajmująca się udzielaniem pożyczek. Oczywiście na Polskim rynku, także w internecie, działa duża sieć pośredników. Pośrednik współpracuje z bankiem jedynie w kontakcie z klientem. Firmą, która tak naprawdę pożycza nam pieniądze jest wówczas bank i on widnieje na umowie kredytowej. Kluczem do wybory odpowiedniego kredytu jest najczęściej jego cena, na którą składa się szereg czynników. Przyjrzyjmy się „budowie” kredytu. Okres kredytowania to po prostu czas, na jaki zaciągamy zobowiązanie w trakcie którego spłacamy je w ustalonych ratach.
Kwota kredytu netto – jest to kwota, którą otrzymujemy do dyspozycji zaciągając kredyt. Większość banków decyduje się na doliczanie do tej kwoty dodatkowych opłat związanych z kredytem. Jest to wygodne rozwiązanie dla konsumenta, ponieważ nie musi on ponosić żadnych kosztów w momencie podpisania umowy. Pamiętajmy jednak, że odsetki naliczane są przez bank od kwoty brutto kredytu, czyli kwoty, którą możemy wykorzystać powiększoną o opłaty banku. Jednym z takich kosztów może być prowizja bankowa. Jest to po prostu opłata za udzielenie przez bank kredytu. Co miesiąc do raty doliczane są nam również odsetki. Jest to kwota wyliczona przez pomnożenie sumy, która została nam do spłaty i oprocentowania kredytu zapisanego w umowie. Oprocentowanie jest to po prostu wartość w procentach, która służy wyliczaniu wspomnianych odsetek. Zwracajmy uwagę, czy oprocentowanie zapisane w umowie jest podawane w skali rocznej. Oprócz wymienionych kosztów, bank może zawrzeć w kwocie brutto kredytu także inne, np. ubezpieczenie spłaty kredytu. Każdy klient ma prawo poznać całkowity koszt kredytu. Może być on wyrażony za pomocą kwoty, którą tak naprawdę będziemy musieli oddać bankowi po upływie okresu kredytowania lub w procentach. Nakaz informowania klientów o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO) reguluje Prawo Bankowe. RRSO jest rzeczywistym kosztem kredytu wyrażonym w procentach. Dzięki RRSO można łatwo porównać oferty kilku banków przed podpisaniem umowy kredytowej. Będziemy mieli wówczas pewność wyboru najtańszej opcji kredytu.
odchudzanie