Kredyt mieszkaniowy


Od kiedy istnieją kredyty mieszkaniowe, marzenia o własnych czterech kątach są znacznie prostsze do spełnienia. Dzięki nim koszty zakupu lub remontu domu czy mieszkania rozłożone są na kilkadziesiąt lat.

Kredyty mieszkaniowe (nazywane też hipotecznymi) można przeznaczyć na zakup domu, mieszkania lub działki, rozbudowę, remont, odkupienie części nieruchomości oraz sfinansowanie zaliczek na poczet zakupu od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej nieruchomości mieszkalnej wraz z garażem lub miejscem postojowym. Część kredytu może zostać przeznaczona na wykończenie lokalu oraz uiszczenie opłat np. u notariusza. Jeśli klient zdecyduje się na refinansowanie poniesionych już kosztów własnych, to bank może się na to zgodzić jedynie na podstawie konkretnych faktur i rachunków. Co ciekawe, kredyt mieszkaniowy można też wykorzystać na spłatę zobowiązań mieszkaniowych udzielonych przez inny bank lub zakład pracy kredytobiorcy.

Wszystkie kredyty mieszkaniowe zabezpieczane są hipoteką wraz z cesją praw z ubezpieczenia nieruchomości. W okresie przejściowym banki ustalają tzw. zabezpieczenia pomostowe. Przyjmują one m.in. postać weksla in blanco lub okresowego podniesienia odsetek od udzielonej pożyczki. Standardowy okres spłaty waha się od 20 do 50 lat. Można też wybrać walutę, w której zostanie udzielony kredyt.
odchudzanie